Installation av elbilsladdare

Vår installationstjänst installerar din laddstation säkert och smidigt. Vår auktoriserade partner visar dig i samband med installationen hur laddaren fungerar och säkerställer att du kommer snabbt igång med din nya laddare. På detta sätt får du mervärde av din elbilsladdare direkt från dag ett.

Installationstjänsten är tillgänglig i runtom i hela Finland. Kontrollera tjänstens tillgänglighet i ditt område i samband med beställningen.

Installationstjänst från 440 €

Vår installationstjänst innehåller installation av en laddare enligt innehållsspecifikationen och installationsort. Du kan beställa en elbilsladdare inklusive eller exklusive installation. I samband med beställningen ser du installationens pris för vald helhet.

Installationstidpunkt enligt dina behov

När du beställer en laddare kommer vår installationspartner att kontakta dig inom tre arbetsdagar efter beställningen för att bestämma en tidpunkt för installationsarbetet. Laddningsenheten skickas till vår installationspartner, som levererar den till dig i samband med installationen.

Du bör ha bestämt var laddaren ska installeras innan installationsarbetet börjar. Om det är uppenbart att installationen kommer att kräva mer arbete eller att den utrustning som ingår i tjänsten inte räcker till för att slutföra installationen ska du diskutera det med installatören före installationen.

På installationsdagen säkerställs exakt placering

På installationsdagen säkerställs elbilsladdarens exakta placering i samförstånd med kund och montör. För att utföra installationen måste kunden ge obehindrat tillträde till installationsplatsen och rutten för den planerade kabeldragningen. När installationen är klar ger installatören kunden anvisningar om hur laddaren fungerar.

Dra nytta av hushållsavdraget

Du kan ansöka om att få hushållsavdrag för installationsarbetet (440 €). Installationsarbetet har en 12-månaders garanti.

Installationstjänst innehåll:

  • Vägginstallation av laddaren
  • Kabelföring genom trävägg, 1 st.
  • Ytlig installation av laddarens matarkabel (upp till 10 meter).
  • Anslutning av matarkabeln till elcentralens fria utgång (3 x 16A).
  • Anvisningar för ibruktagning och användning av laddaren
  • En installationstid på max. 2 timmar

Vår installationstjänst inkluderar installation av en laddare enligt innehållsspecifikationen. Ytterligare körkilometer, installationskablar och t.ex. nödvändiga ändringar i mätarcentralen prissätts separat. Kostnader utöver den normala installationstjänsten:

Extra körkilometer

Avtalas separat tillsammans med samarbetspartnern som utför installationen

Extra installationsarbete per timme

Avtalas separat tillsammans med samarbetspartnern som utför installationen

Installationstillbehör

Enligt faktiska kostnader

Visar produkter 1-4 / 4

Presentkort som använts för ditt inköp.