Designad och producerad enligt EcoDesign-metoden

Elbilsladdaren har designats och tillverkats i Finland. Vi har beaktat miljövänligheten i olika skeden av produktens livscykel. Elbilsladdarens och dess reservdelars modulära design maximerar produktens livstid. För att maximera återvinningsgraden och minska koldioxidavtrycket har återvinningsriktlinjer för de olika komponenterna utformats.

Beställ laddstationen här

Vill du ha en högkvalitativ och hållbar elbilsladdare är Vasa Elektriskas laddstation ditt val. Den är designad i Vasa med hållbara värderingar som utgångspunkt.

Hållbar design och hållbara produktionsprinciper innebär fördelar för både miljön och laddarens användare. Laddstationen är bland annat utformad så att dess delar kan bytas ut och förnyas vid behov. Det gör elbilsladdaren till en långsiktig och lönsam investering.

Elbilsladdaren har designats med hjälp av EcoDesign-produktutvecklingsverktyget, vilket minimerar produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel.

EcoDesign-metoden innebär i praktiken att laddaren

 • Är närproducerad: Transportkilometrar och därmed även utsläpp har minimerats genom att anskaffa laddarens delar så lokalt som möjligt, till största del från Finland. Monteringen sker i Vasa.
 • Är tillverkad av säkra material: Elektroniken som används i laddaren följer EU:s RoHS-direktiv, vilket innebär att den inte innehåller hälsofarliga ämnen.
 • Har lång hållbarhet: Alla delar av enheten kan bytas ut. En felaktig enhet behöver inte bytas ut mot en ny, utan i stället kan den repareras. Därför är dess livscykel lång, cirka 12 år.
 • Kan uppdateras: För att hålla din enhet igång så länge och bra som möjligt uppdateras dess programvara automatiskt. Uppdateringar finns även tillgängliga till mobilappen som ansluter till din enhet.
 • Är kompatibel med de nyaste bilarna: Laddaren stöder sig på ISO 15 118-standarden som gäller kommunikation mellan bil och laddare. Tack vare detta fungerar laddaren inom en snar framtid med nya bilar som lanseras på marknaden.
 • Är återvinningsbar: Laddaren är tillverkad av återvinningsbara och återanvändbara material.
 • En del av det smarta elnätet: Med hjälp av laddningsenheten kan du i framtiden vara en del av flexibel förbrukning. Det betyder att din laddstations effekt vid tillfälliga behov i elmarknaden kan justeras. I framtiden möjliggör det också ett sätt att tjäna pengar för energiförbrukarna. I takt med att eltrafiken blir allt vanligare är detta viktigt för elnätets kapacitet.
 • En del av det smarta hemmet: I framtiden kan laddningsenheten kopplas till det smarta hem-systemet som Vasa Elektriska håller på att utveckla. Systemet kommer att optimera laddningen så att allt sker så miljövänligt som möjligt och ekonomiskt för användaren. Även Vasa Elektriskas solpaneler kan kopplas till ett smart hem-system, vilket betyder att du kan producera el och gratis körkilometrar åt dig själv.

Beställ en elbilsladdare

Hur ekologisk är EcoDesign-metoden?

EcoDesign-metoden är baserad på IEC 62430-standarden, som är en, av experter, internationellt accepterad ekologisk designstandard.

Metoden minimerar produktens miljöpåverkan från början till slut under produktens hela livscykel, vilket gör den mer omfattande än någon annan etablerad miljöstandard.

EcoDesign-metoden omfattar

 • Krav i miljöstandarden ISO 14 001 gällande produktens miljövänlighet
 • Standarden ISO 62430, som omfattar miljövänlig design
 • Kraven i Europeiska unionens RoHS-direktiv om produktsäkerhet.

En hemladdare är ett hållbart val

Genom att skaffa Vasa Elektriskas elbilsladdare stöder du finländskt arbete, eftersom de flesta delar i laddaren är tillverkade i Finland. Även monteringen sker i Finland. Finländskt arbete är en garanti för att produkten har tillverkats under hållbara arbetsförhållanden.

Laddningsenhetens mekaniska och elektroniska delar samt delar av plast kommer från finländska tillverkare. De delar som inte är tillgängliga i Finland till ett konkurrenskraftigt pris kommer från Tyskland. Ursprunget och materialen för alla delar är noggrant spårbara, så de kan återvinnas på rätt sätt - även flera decennier framåt.

Beställ en elbilsladdare vart som helst i Finland här

Längre batteritid med smart laddare

Vår laddningsenhet är en så kallad smart elbilsladdare med flera funktioner, och därför duger den till mer än att bara ladda bilbatteriet.

Bland annat laddar den ditt bilbatteri med en så låg laddningseffekt som möjligt. Detta förlänger livslängden på din bils batteri, eftersom batteriet lider om det alltid laddas med full effekt.

Om du har bråttom kommer laddningen att gå snabbt och vid behov med full effekt. Med mobilappen kan du tala om för laddaren hur snabbt och hur fullt du vill att batteriet ska laddas. Laddningsenheten tar hand om resten: den bestämmer laddningseffekten så att batteriet laddas så smart som möjligt vid önskad tidpunkt.

En del av ett ekologiskt smart hem i framtiden

Vasa Elektriska utvecklar just nu ett smart hemsystem som kan göra vilket hem som helst till ett energieffektivt smart hem. Vår elbilsladdare passar in i ett system som gör att du kan ladda din bil på ett miljövänligt och prisvärt sätt.

Hårdvaran är liten och diskret. Den installeras i hemmets elskåp. Även Vasa Elektriskas solpaneler kan anslutas till systemet.

Så här laddas elbilen grönt och billigt i ett smart hem

Den smarta hemutrustningen är ansluten till internet och följer utvecklingen av efterfrågan och pris på el på elmarknaden och kommunicerar med laddaren. Hårdvaran för smarta hem laddar batteriet helst alltid under de timmar då det finns gott om el i nätet. Det här är värt det, för då är

 • elproduktionen som grönast, eftersom nollutsläppsproduktionsformer, såsom sol- och vindkraft räcker till för att möta en rimlig efterfrågan;
 • marknadspriset på el är som lägst. Om användaren har ett börselavtal tjänar användaren på detta eftersom energipriset bestäms enligt marknadspriset på el.

Solpaneler ger gratis körkilometrar!

När solpaneler kopplas till det intelligenta hem-systemet får du gratis körkilometer för en elbil eller laddhybrid.

Ekosystemet ser till att laddningsenheten alltid går på och laddar din bil när solen skiner. För ägaren av solpaneler och elbil är detta ett mer ekonomiskt lönsamt alternativ än att sälja tillbaka den egenproducerade elen till nätet.

Hos Vasa Elektriska kan du få både laddare och högkvalitativa solpaneler som nyckelfärdig installation vart som helst i hela Finland.

Vi intervjuade Kristian Heimo, vd för Comsel System Oy, som utvecklat laddningsenheten.

Frågor om en hållbar elbilsladdare

Varför ska jag välja en smart laddare istället för en vanlig "dum" laddare?

Det är bekymmersfritt och enkelt att använda en smart enhet. Du kan fjärrstyra den med hjälp av Vasa Elektriskas mobilapp, och till exempel schemalägga bilens laddning eller följa med hur laddningen framskrider.

Enhetens intelligenta lasthantering säkerställer att du kan ladda bilen utan att behöva oroa dig för att huvudsäkringen går. Den intelligenta laddaren övervakar nämligen belastningen på din elanslutning och justerar laddningseffekten därefter.

Laddningen sker alltid med den smartaste laddningseffekten. När du har bråttom går laddningen snabbare med högre effekt. Till exempel kan laddningseffekten vara lägre om natten, vilket är bra för bilens batterilivslängd.

Dessutom kan enheten kopplas till ett smart hem-system, vilket gör laddningen ekologisk och eventuellt även mer prisvärd.

Är en smart laddare rätt val för ett husbolag?

Absolut! Vasa Elektriskas intelligenta laddningssystem är den vettigaste lösningen för ett husbolag, eftersom dess investeringskostnad är lägre än för ett icke-intelligent alternativ.

Detta beror på intelligent lasthantering, som reglerar laddningseffekten enligt kapaciteten på fastighetens elektriska anslutning. Elanslutningen kommer inte att överbelastas även om det är flera elbilar eller laddhybrider som laddar samtidigt. Utan intelligent lasthantering kan ett husbolag vara tvunget att investera i en större elanslutning direkt, även om det bara finns ett fåtal laddare i huset.

Att skaffa ett laddningssystem till ett husbolag kräver alltid att elanslutningen kartläggs. Du kan beställa en kartläggning av Vasa Elektriska till vart som helst i hela Finland.

Vasa Elektriskas laddningsenhet är ett smart val för husbolag även därför att enhetens kapacitet kan ökas om efterfrågan på laddning i husbolaget plötsligt ökar.

Kommer jag att kunna dra nytta av ett intelligent hem-ekosystem om jag har natt- eller säsongsel?

Ja. Laddningsenheten tar hänsyn till skillnaderna i överföringstariffer för olika årstider och tider på dygnet och schemalägger laddningen till tidpunkter då kostnaden för elöverföring är möjligast fördelaktig.

Presentkort som använts för ditt inköp.